Artikelindex

Vreta torp (tidigare soldattorp) med siste soldat C.E Wred, har sin egen, historia i denna skrift, men däromkring, var på 1940-talet liv och gamman, frälsningsarmén inköpte en fastighet söder Vreta torp till vistelse för s.k. sommarbarns landtvistelse sommaren lång. Här var full fart i gungor och på ängen. Hemmet övetogs senare av föreningen "Multiple sclerós" men på grund av svårigheten att rekrytera personal till de svårskötta patienterna lades verksamheten ned och fastigheten såldes till privatperson för några år sedan. Varje midsommar är här ändå fest och gamman på ängen och idrottsplatsen, den s.k. midsommarfestkommittén arrangerar fest för barn och vuxna, med dans kring majstång m.m. Festen besöks i allmänhet av flera hundra personer, här frodas verkligen nostalgin.

En önskan för framtiden är väl att området skall få behålla det lugn och den frid som i dag här råder, utan skrämselskott från myndigheter om påtvingade avgifter för de här boende.

För oss övriga tackar vi för den "pärla" Hammarskog-Vreta-udde som Uppsala stad inköpte 1963, där vi finner avkoppling från tidens jäkt anno 1984.