Kontakt

Hemsidan är föreningarnas verktyg för kommunikation medlemmar emellan och mellan medlemmar och förtroendevalda. Alla medlemmar i uppmanas registrera sig på hemsidan eftersom det sparar styrelsen mycket tid och pengar. Hemsidan sköts (rent tekniskt) av vår webmaster. Kontakta honom för frågor rörande hemsidan.

Information rörande styrelsearbetet i Vreta-Ytternäs Vägförening och Samfällighetsförening (omfattar "gamla" området).

Det "nya" området heter officiellt Uppsala-Vreta och ligger i anslutning till "gamla" området (som ju heter Vreta-Ytternäs. För frågor rörande Uppsala-Vreta kan följande kontaktinformation användas.