Kontakt

Hemsidan är föreningarnas verktyg för kommunikation medlemmar emellan och mellan medlemmar och förtroendevalda. Alla medlemmar i uppmanas registrera sig på hemsidan eftersom det sparar styrelsen mycket tid och pengar. Hemsidan sköts (rent tekniskt) av vår webmaster. Kontakta honom för frågor rörande hemsidan.

Information rörande styrelsearbetet i Vreta-Ytternäs Vägförening och Samfällighetsförening (omfattar "gamla" området).

Det "nya" området heter officiellt Uppsala-Vreta och ligger i anslutning till "gamla" området (som ju heter Vreta-Ytternäs. För frågor rörande Uppsala-Vreta kan följande kontaktinformation användas.

Valberedningen är beroende av tips på framtida styrelserepresentanter för våra föreningar. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning i styrelsen. Rent generellt vill vi uppmuntra alla och envar att prata runt och peppa varandra att hjälpa till i föreningsarbetet. Föreslå dig själv eller en granne. Valberedningen dörrar och lurar är alltid öppna för synpunkter, förslag och idéer!