Artikelindex

Från kyrkan gick vägen mot Ytternäs-Vretaområdet ned på nuvarande Hallgrens-väg strax innan kyrkan, till Bodarna gick vägen över gården Övernäs. År 1917 hade Bodarna gård "fått nog" av Övernäsbäcken och man anlade nuvarande vägen från Kyrkan till gården.

Vi far förbi Ytternäs vackra gård som har gamla anor - under l850-talet sammanbrukat med Hammarakog under kammarherre Wattrangs tid. Gården gick senare genom arv till ätten Braunerhielm. Vid fideikommissets upphörande 1917 frånsålde ätten Braunerhielm sina gårdar i Uppsala-Näs.

Även Vreta gård har gamla anor, från 1300-talet bodde här en Häradshövding vid Ulleråkers härad (1369 - 1381) vid namn Laurens eller Lars Pettersson (även kallad Mulle). Vreta var då sätesgård. Den ursprungliga bebyggelsen på gården var belägen mellan Vretavägen och Ekoln (numera sommarbostad med tomtnummer 4:7). Här intill minner en stenmur av ovanligt stort mått även om gången tid, troligen förr en jordkällare med dåtida överbyggnad för hö och halm. 1376 omnämned en fru Ingeborg på Hammersta (nuvarande Hammarskog) i ett domstolsprotokoll, hon hade varit i tvist med Lasse i Vreta om en rågång (gräns).

Nuvarande ägaren av den ursprungliga gården har vid reparation, försökt behålla byggnaden i sitt forna skick. I köket med de gamla takåsarna finns fortfarande järnspis med sin stora spiselkåpa i behåll, även salsgolvet har kvar sina breda golvtiljor från 1700-talet då byggnaden uppfördes. Här i byn finns också ett hus med vacker snickarglädje enligt sägen byggt på l800-talet av patron Wattrang på Hammarskog till sin "älskarinna" madame P. Vreta gård tillhörde på den tiden ätterna Wattrang-Braunerhielm på Hammarskog, en frånköptes under 1900-talets första decennium.

I gamla sockenprotokoll omnämnes också Vreta; bl.a. den 6 juni 1886: "Till om bud för denna socken vid sammanträde... rörande flyttning af Vreta by i denna socken, från Hagunda härad till Ulleråkers härad, va1des Landtbrukare J.G. Jansson Ytternäs". Enligt Kungl. Maj:ts beslut överfördes Vreta 1-3 till Uppsala-Näs kommun från 1880 års ingång.

Gården Vreta 3:2 som är belägen på höger sida om Vretavägen har - innan den blev sommarbostad - brukats av flera av generationerna fam. Jansson. Efter siste brukarens bortgång har jordbruksmarken försålts till Uppsala kommun. Åkermarken som numera finns kvar brukas numera av Ytternäs gård.

Gården omfattade 62 ha därav 22 ha åker och 40 ha skog och hagmark, en del är numera villatomter. En del av gårdens byggnader finns kvar bl.a. ladugården uppförd 1920 samt magasin uppfört 1921.

Här var förr full aktivitet med ett 20-tal kor och hästar, i ladugården fanns höns och grisar för gårdens konsumtion av ägg och fläsk. Innan ångbåten slutade "lägga till" fördes mjölk med denna till Uppsala och försäljning, senare fick den köras med häst och kärra till Stabby vägskäl där mjölkbil hämtade. En ursprunglig byväg gick till gården från Dalkarlskärret genom skogen över åkrarna och ned i byn.