Artikelindex

På 1910-talet använde Uppsalaregementen stranden till höger om Vreta sjöväg till badställe. Det berättas av "de gamla" här i socken att militären hade mycket övningar här i Näs, bl.a. fältskjutning över dalgången från Ytternäs till berget vid nuvarande prof. Lindroths villa ovanför kyrkan. En annan sevärd övning var att man rodde över "Bodaviken" och läto hästarna simma efter båten till Bodarna. Sedan bar det iväg för "menige man" på hästryggen i galopp till ångbåtsbryggan vid Ytternäs där hästarna "som belöning" fick gå på bete i den frodiga grönskan.

Vid Grönviken och vid Vasstigen i Vreta finns rester kvar efter ångbåtsbrygger. Där anlade båten, passagerare var bönder och torpare som for "till stan" med slaktade höns, ägg och grönsaker. Torget var på den tiden våra dagars storvaruhus.

Grönviken som tidigare varit torp under Ytternäs är av den äldre bebyggelsen. På 1920-30-talet ägde tre Uppsalafamiljer områdena här ute Ernfors, Egrell och Strandberg, varvid Egrell byggde Grönviken år 1929.

Även Trallbo uppfördes mycket tidigt omkring 1923-24 här bodde då en av bygdens slaktare. Numera finns namnet Trallbo kvar i namnet Trallbovägen.