Artikelindex

En som också föll för Vreta uddes skönhet var Uppsalaprofessorn The Svedberg. Uppsala Advokatbyrå som var ombud för markägarna här ute, sålde 1933-34 den numera fridlysta tomten till professorn. Vem var då denne märklige man som inköpte ett så stort område här?

Prof. Teodor (The) Svedberg föddes 30/8 1884 i Fleräng Valbo Gävleborgs län. Han började sin enorma karriär med att taga fil.kand. 1905, blev doc. i kemi 1907 utnämnd till professor vid Uppsala Universitet 1912 och förblev så till 1949, ämnet kemi.

Han insåg redan i början av 1940-talet den framtida vetenskapliga och praktiska betydelsen av partikelstrålning och radioaktiva ämnen. Intresserade sig bl.a. för strålningens inverkan på proteiner och andra makromolekyler.

Genom donation år 1945 på 2,5 Mkr. till Uppsala Universitet från Gustaf Wernerkoncernen i Göteborg kunde 1949 Gustaf Wernerinstitutet i Uppsala invigas, där prof. Svedberg blev dess förste chef. 1957 introducerades strålkirurgi och strålterapi på institutionen.

Prof. Svedberg blev även hedersdoktor vid ett antal utländska universitet. 1926 fick han för sina insatser inom forskningen mottaga Nobelpriset ur konungens hand.

På sin ålderdom donerade han senare området här i Vreta till Uppsala Universitet. Hans önskan var att området skulle utgöra en illustration av hur det milda Mälarklimatet påverkade bl.a. lövbeståndet.

Under sin tid här i Vreta prunkade en myckenhet av orientaliska växter på hans tomt, en del hemfört från hans många resor i främmande länder. Professorn avled 1971 och var vid sin död 87 år gammal.

I år 1984 är det 100 år sedan hans födelse och detta uppmärksammas här i Uppsala under Berzeliusdagar 22-24 augusti med ett internationellt symposium. Bl.a. kommer Prof. Bengt Rånby från Tekniska Högskolan att tala om jubilarens insatser och minne. Ämnet The Svedberg - en pionjär inom forskningen och dess tillämpningar.