Artikelindex

Båtarna hade även särskilda landgångar för djuren som forslades till Enskede slakteri. De stod ofta tjudrade vid en hötapp på fördäck eller mellandäck. Vid framkomsten till Stockholm släpptes de in i särskilda inhägnader vid söder Mälarstrand där personal från slakteriet hämtade.Även lossningen av spannmål vid kvarnarna var krävande. De flesta säckar var stuvade i lastrummet, varifrån de hissades upp med ångvinsch en säck i taget. Sedan fick 10-15 karlar bära säckarna på ryggen in över landgången till kvarnen, det hele tog sin rundliga tid.

Vägar mellan gårdarna och bryggorna kom till av mycket god kvalitet. Här runt Ekoln fanns stora bryggor vid Ultuna, Kohagen, Ekolnsnäs, Vårdsätra, Apalbo, Bodarne, Ytternäs och Vreta, sedan gick båtfärden vidare mot Hammarskog och Dalby. I regel var det mindre båtar som stannade vid dessa bryggor. På 1920-talet gick båten Greta, Märta, Ekoln I och II. Fanns det resenärer eller frakt på bryggorna hissade man upp en flagga, i annat fall gick inte båten in till bryggan.

1983 kan vi under månaderna Juni - Augusti med regulgär trafik bege oss till Skokloster och Sigtuna från Uppsala-kajen. Önskar man fara vidare till Stockholm får man byta båt i Sigtuna och är framme i Stockholm klockan 18.00, priset för resan är 75:-