Post talades det inte om, trots att post sändes, brev kom bort eller tappades i vattnet av försenade postbärare vid bryggorna. År 1703 gjorde postverket anmärkningar och postförseln stoppades på jakterna. Dessa båtar var rodd- och segelfartyg som avgick från vardera staden Uppsala - Stockholm under April - Augusti redan klockan 4.00 om morgonen. September - Oktober klockan 6.00 och November klockan 7.00.

1667 utfärdade Rudbeck en Ordning för trafiken. Skepparens plikter var att tillse att inte tunga föremål fick medföras av passagerarna så jaktens jämviktsläge kunde rubbas. Att inte resenärerna uppträdde störande genom tobaksdrickande eller genom fylleri. På de två båtarna var bemanningen: Skeppare och 6 båtsmän - vid motvind skulle dessa ta fram årorna för att tidtabellen skulle kunna hållas. Jakterna blev mycket populära genom att resan tog bara en dag och man serverade mat och dryck. Landsvägen tog 3 till 8 dagar. Vid Flottsund fanns på den tiden en krog som inbjöd till stärkande av livsandarna, för sjö och vägfarare vid i och utfarten till Uppsala. Rudbeckska jakten upphörde omkring 1770.