Frågor av allmänt intresse som diskuterades på mötet var bl.a.:

Deponering av material från röjning. Följande möjligheter föreligger

-material från allmän mark  kan läggas på uppsamlingplatsen vid Hammarskogsvägen- Vretavägen

-material från allmän mark kan dras fram till allmän väg så tar samfälligheten hand om bortförandet

- materialet kan eldas där så är lämpligt

-materialet kan ligga kvar för nedbrytning

Material från röjning på egen tomt får ej läggas på vår uppsamlingsplats.

Vidare diskuterades på förekommen anledning hur vi ska hantera våra gemensamma ytor i framtiden. En gammal rutin är att närboende  sköter röjningen. Många sköter detta mycket bra, andra deltar aldrig. Ett alternativ är att samfälligheten  får ansvar för all röjning vilket innebär att årsavgiften  måste höjas. Frågan kommer att tas upp på kommande årsstämma då vi hoppas kunna presentera olika förslag på lösning.  

Det beslutades att tillskriva Vattenfall och be om uttömmande  förklaring till de många elavbrotten som drabbat oss på  senare tid. 

Hamling av pilarna i allén var beställd till vecka 44 men kunde inte göras då marken var för blöt. Nytt försök sker så snart möjligt.

Våra grusvägar är i dåligt skick men hyvling måste vänta ett tag tills marken torkat upp.

Kommunen har meddelat att P-förbud kommer att införas på Vretavägen åtminstone mellan korsningen med Hammarskogsvägen  och Vreta strandväg. Vi har bett om att få P-förbud ända ner till Vretavägens slut.

En fartvarningsskylt kommer att sättas upp på Vretavägen i närheten av mötesplatsen  vid ravinen på begäran av närboende som noterat att många kör alldels för fort.

Lars Plym forshell