Vi diskuterade boulebanan. I stället för att anlägga en helt ny bana kommer vi till nästa års stämma  föreslå att vi fräser upp hela ytan, tar bort allt växtlighet, plattar till med markvibb och sedan lägger på ett nytt ytlager med stenmjöl. Detta blir mycket billigare och kan förhoppningsvis återställa banan i spelbart skick. 

Vi diskuterade också frågan om skötsel av våra grönområden efter att ha fått synpunkter på att det inte alltid sköts som det är tänkt. Förslag på hur vi går vidare kommer att presenteras  på diskussionsforum här på hemsidan.

Vi har till kommunen skickat in önskemål om få parkeringsförbud längs hela Vretavägen.

I övrigt diskuterade vi bl.a. att vi ska göra en genomgång av våra vägskyltar och ta bort sådana som vi inte har rätt att ha, samt inköp av några nya skyltar att placeras i korsningen Vretavägen-Vreta Ekväg. 

Vi diskuterade boulebanan. I stället för att anlägga en helt ny bana kommer vi till nästa års stämma  föreslå att vi fräser upp hela ytan, tar bort allt växtlighet, plattar till med markvibb och sedan lägger på ett nytt ytlager med stenmjöl. Detta blir mycket billigare och kan förhoppningsvis återställa banan i spelbart skick. 

Vi diskuterade också frågan om skötsel av våra grönområden efter att ha fått synpunkter på att det inte alltid sköts som det är tänkt. Förslag på hur vi går vidare kommer att presenteras här på diskussionsforum.

Vi har till kommunen skickat in önskemål om få parkeringsförbud längs hela Vretavägen.

I övrigt diskuterade vi bl.a. att vi ska göra en genomgång av våra vägskyltar och ta bort sådana som vi inte har rätt att ha, samt inköp av några nya skyltar att placeras i korsningen Vretavägen-Vreta Ekväg.