Vid mötena har vi fokuserat på de frågor som var uppe för beslut vid årstämmorna.

Vi har diskuterat hur vi kan gå vidare med att ta fram ett underlag för vad som krävs för att återställa boulebanan på Midsommarängen till spelbart skick.

Vi har gått igenom alla gamla pärmar som finns med sparat material från tidigare års verksamheter och håller nu på att ta fram ett förslag för nästa årsstämma på hur vi kan effektivisera dessa rutiner. Bl.a. gäller det att bestämma vilken typ av dokument som behöver sparas och hur länge.

Beslut har tagits att informera de medlemmar som inte registrerat sig på vår hemsida om att de bl.a. inte får kallelse till årsstämmorna och att de missar annan viktig information som läggs ut där. Brev kommer att skickas ut till dessa medlemmar i dagarna.

Vi har också diskuterat, efter att vi fått synpunkter på hur våra gemensamma utrymme inte alltid tillfredsställande sköts av närboende, hur vi ska hantera detta. Vi avser att i snar framtid återkomma med förslag hur vi kan lösa dessa frågor. Vi kommer att lämna förslag på diskussionsforum på denna hemsida.

Vad avser våra vägar kommer vi att göra en hemställan till kommunen om att de bestämmer att parkeringsförbud ska gälla på Vretavägen i dess helhet.

Vidare utreder vi om vi kan fatta beslut om totalvikt på fordon som kör på våra vägar. Vi har tidigare fått veta att vi inte har rätt att besluta om maxlängd.

Vi planerar också för att lägga stödkanter längs de avsnitt som asfalterades nyligen.