Arbetet med att förbereda årsstämman fortsatte. Vi diskuterade bl.a. konsekvenserna av att Samfällighetsföreningar och Vägföreningar enligt Skatteverket är momspliktiga. Vi kommer att ge mer information om vad detta kan få för konsekvenser för våra föreningar på årsstämman. Vidare beslöt vi att under punkten övriga frågor ta upp Grannsamverkan, Boulebanans framtid, Hemsidan och en ny båtramp.

Postnord hade informerat om att de tappat bort all information de fått av oss angående paketboxarna som ska placeras vid sidan om busskuren på Vreta Strandväg 56. Vi har nu återigen lämnat den information de behöver och de har meddelat att de tror att de kommer att sättas upp vecka 21.