Välkomna till föreningsstämma för året 2022 i Vreta Ytternäs Samfällighetsförening och Vreta Ytternäs Vägförening

Plats: Församlingshemmet Uppsala-Näs kyrka

Tid: Tisdag 23 maj 2023 kl. 19:00.
Närvaroregistrering från kl. 18:40.

Tidsschema:

  • 19:00 – 19:50 Stämma för Vreta Ytternäs Samfällighetsförening
  • 19:50 – 20:10 Fikapaus med kaffe, the och bullar
  • 20:10-21:00 Stämma för Vreta Ytternäs Vägförening

Förtydligande gällande rösträtt: Medlem i föreningen är ägare till fastighet. Röstberättigad medlem har, oavsett om hon/han äger en eller flera fastigheter, en röst. Personer som gemensamt äger en fastighet (samäganderätt) t.ex. två makar har en röst tillsammans. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, dennes ställföreträdare enligt lag eller ombud med skriftligt dagtecknad fullmakt. Endast medlems make/maka, sambo, myndiga barn eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Om en fastighet ägs av flera personer måste fullmakten vara undertecknad av samtliga fastighetsägare för att vara giltig.

Om en fastighet ägs av två personer och bara den ene kommer på stämman utan att uppvisa fullmakt från den andre får den som är närvarande inte rösta på stämman eftersom fastigheten i sin helhet inte är representerad. Alla delägare i en fastighet måste vara överens om hur de ska rösta, annars får de lägga ner sin röst.

Styrelsen vill även be medlemmar som säljer eller på annat sätt överlåter sin fastighet meddela detta till Samfällighetens styrelse med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via post till Styrelsen Vreta-Ytternäs Samfällighetsförening att: Lars Plym Forshell, Vretavägen 17, 755 91 Uppsala.

Här finns alla underlag att ladda ner.

  • Dagordning för mötena
  • Verksamhetsberättelser och bokslut
  • Revisionsberättelser
  • Budgetförslag 2023
  • Motion från D. Petrell och T. Bergman
  • Fullmaktsblankett

Varmt välkomna

Vreta-Ytternäs 23-05-07
Styrelsen