Planeringen inför årets stämma den 23 maj pågår för fullt. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2022, budget och verksamhetsplan för 2023 är i princip klara.

Arbetet med att förnya vår hemsida fortsätter med att skapa en ny disposition och en ny layout. Logga in och bekanta dig med den nya miljön. På vår årsstämma kommer vi att presentera den färdiga hemsidan.

Vi har också påbörjat en översyn av vår skötselplan och så här långt ser det bra ut men det finns anledning påpeka att innan några åtgärder eller ingrepp på våra allmänningar görs så måste tillstånd från styrelsen erhållas. I skötselplanen framgår också vilka åtgärder som förväntas utföras av närboende. Skötselplanen hittar ni på vår hemsida under dokument/policies.

Vi diskuterade också hur vi ska hälsa nyinflyttade till vårt område välkomna. Vi beslöt ta fram en liten skrift som överlämnas i samband med ett personligt besök från någon i styrelsen. Detta förutsätter att styrelsen uppmärksammas på när nya fastighetsförsäljningar äger rum. 

I övrigt konstaterades att föreningarnas ekonomi är god.