Vägföreningen

På mötet beslöts att en fartbegränsningsskylt ska sättas upp på Vreta Strandväg i närheten av Grenvägens anslutning till Vreta Strandväg. Att sätta upp ett farthinder som tidigare beslutats är ej möjligt på den nya beläggningen. Vidare beslöts att inköpa två solcellslampor som ska sättas upp på busshållplatserna vid Trallbovägen och Blockstigen då dessa platser upplevs som alltför mörka på morgon och kväll under vinterhalvåret.

Samfälligheten

Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter och en färdig version kommer presenteras på kommande årsstämma.

Styrelsen har fått frågan om åtgärder för att förhindra stölder (av bl.a. båtmotorer) i området ligger på vårt bord. Vi menar att det inte är styrelsens ansvar men att vi gärna deltar i diskussioner om hur de bäst kan förebyggas. Grannsamverkan är vad vi ser som det mest effektiva. Dessvärre förefaller det som att de grupper som en gång i tiden bildades inte längre är aktiva och vi avser därför att på årsstämman ta upp frågan om att få igång dem igen.