På mötet diskuterades bl. a önskemål från några fastigheter att få ta ner träd på samfällighetens mark. Samfälligheten ansvarar för att ta ner träd som är döda, skadade eller som kan utgöra fara. Fastighetsägare som önskar ta ner träd av annan anledning kan, efter att ha fått tillåtelse av styrelsen, få göra detta, men får själva stå för kostnaderna samt ordna med bortförande av stam och kvistar.

På förekommen anledning har styrelsen kontaktat Trafikverket för att utreda om vi kan besluta förbjuda trafik med långa fordon på våra vägar. I aktuellt fall gällde det ett 24 meter långt fordon. Vägföreningar som erhåller statsbidrag till sina vägar får emellertid inte begränsa fordons storlek. Vi måste därför alla, så långt möjligt är, göra vad vi kan för att informera berörda transportföretag om svårigheterna för långa fordon att vända på våra vägar och att omlastning till mindre fordon kan göras vid parkeringen vid kyrkan.
I pulkabacken kommer belysning att sättas upp så att den kan utnyttjas lite mer.

Slutligen vill vi önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen