Kontakt

Valberedning Vreta-Ytternäs

Valberedningen är beroende av tips på framtida styrelserepresentanter för våra föreningar. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning i styrelsen. Rent generellt vill vi uppmuntra alla och envar att prata runt och peppa varandra att hjälpa till i föreningsarbetet. Föreslå dig själv eller en granne. Valberedningen dörrar och lurar är alltid öppna för synpunkter, förslag och idéer!