Kontakt

Hemsidan

Hemsidan är föreningarnas verktyg för kommunikation medlemmar emellan och mellan medlemmar och förtroendevalda. Alla medlemmar i uppmanas registrera sig på hemsidan eftersom det sparar styrelsen mycket tid och pengar. Hemsidan sköts (rent tekniskt) av vår webmaster. Kontakta honom för frågor rörande hemsidan.