Läs en personlig sammanställning om historien om Vreta-Ytternäs som författats 1984 av en okänd författare. Med tanke på likheten med Sjöfart på Ekoln är gissningen att Emy Gauffin står bakom även denna.

Det är den ursprungliga texten med undantag för rättning av enklare skrivfel och ny styckeindelning.

Ytternäs-Vreta Villaområde

Uppsala-Näs socken kallades i ett originalbrev från år 1292 för Naes, sannolikt efter gården Övernäs som på den tiden låg på ett näs i Ekoln. I senare tid har socknens namn ändrats till Uppsala-Näs. Laugern eller Ekoln som den numera heter var ingen liten sjö förr, vattenståndet gick för 3000 år sedan 15 meter högre än det nuvarande. Vår Näs-bäck var nog en farbar sjö ända upp till Sätra i socknens norra del.

Detta kan man märka på forngravfälten i socknen, de ligger betydligt mycket högre än den nuvarande bebyggelsen. I forngravfältens närhet finns även grund efter boplatser.

Försvarsställningar, fornborgar, byggdes på högt belägna platser, till skydd mot inkräktare som kom sjövägen. De var ofta belägna på höga platser för att man skulle kunna spana in hela Ekoln och dess inlopp. Bl.a. har vi Morgaborgen och här i Uppsala-Näs vid Sätra, Lurbo och i Vreta vid Blockstigen finns uppbyggda stenmurar från uråldriga tider. På den tiden när Svear och Götar kom i luven på varandra gick nog ett krig "hederligare" till, man slogs med stenslungor och pilbågar och i närkamp man mot man. Bytrummorna ljödo, kvinnor och barn skickades till skogen till förut utsedda reträttplatser, männen samlades vid stränderna bakom sina skyddsvärn... Tänk! Atombomber och kärnvapenkrig...