Hej alla medlemmar av Vreta-Ytternäs samfällighets- och vägförening!

Styrelsen har genomfört höstens andra möte och avhandlat bland annat:
- Offerter som inkommit för sick-sack-hinder längs Vretavägen ogillades utifrån både utformning och pris. Ny offertrunda har därför inletts. 
- Offerter för lagning av asfalt i allébacken godkändes och arbete beställs.
- Diskussioner och planläggning inleddes gällande att rusta upp badplatsen "Långgrundet" för att skapa en gemensam samlings- och badplats tillgänglig för alla boende i området.

Vi önskar alla boende en fortsatt trevlig höst!

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!