Hej medlemmar!

Nu har styrelsen haft terminens första möte och nytt för terminen är att vi har som ambition att efter varje möte orientera boende i området om vilka frågor våra föreningar för tillfället arbetar med. 

Förutom de sedvanliga frågorna gällande ekonomi och löpande underhåll avhandlades bland annat:

- Avtal med Vreta IF runt midsommarängen för att möjliggöra sökande av bidrag, möjlighet att genomföra hemmamatcher mm
- Uppsättande av välkomstskylt till området vid anslutning till allén.
- Skicket på asfalten i allébacken
- Hamling av pilarna i allén.
- Förändring av farthinder längs Vretavägen för att uppnå syftet sänkt fart, samtidigt som vibrationer i marken undviks. Troligtvis blir det någon form av sick-sack-hinder
- Hål i vägen vid ravinen på Vretavägen

Vi tillönskar alla boende en trevlig höst

Styrelsen

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!