Jag har fått in många klagomål på att nya gångvägen är för bred. Man upplever att det blir för trångt att möta bussen utefter gångvägen, därav lite stopp i produktionen.

Idag har jag varit ute med entreprenören för att se om det stämmer. Vi provade med möten av buss och flertalet lastbilar och det funkade! Och man sänkt till och med hastigheten.

Vi kom fram till att vi börjar med att göra en mötesplats breddning, mitt emot Hedbergs och sätter upp en spegel samt mötesskylt. Vi avvaktar med ev breddning av hela sträckan. Vi beslutade även att skapa en bilbredds infart vid ängens anslagstavla, förlänga dikestrumman trumman och grusa av! så det blir körbart.

Då kan man köra in med bil där för att parkera efter parkvägen så slipper vi ha bilar parkerade utefter Vretavägen. Vi får ta ställning till om vi skall göra något på parkvägen vid senare tillfälle.

Vi bestämde även att flytta 30 skyltarna till korsningen Vreta standväg och Ängsstigen. Dessa skyltar blir överflödiga på Vretavägen när det kommer upp en övergångs skylt, och den ena skymmer även sikten från kurvan vid övergångsstället.

Trevlig helg Tony

Kommentarer

0 #9 Lars-Erik Sennerholm 2015-05-17 22:26
L-E Sennerholm
Gångbanan är efterlängtad. Blir vägen för smal får man titta på en breddning på motsatt sida tycker jag. :-)
+2 #8 Ann-Sofie Björkman 2015-05-17 09:51
Jag håller helt med i vad Anna, Peter och Gunnar skriver! Vi boende längs Parkvägen är varken informerade eller tillfrågade om något som berör vår hemmiljö!!! Det borde finnas andra lösningar på detta som inte försämrar för boende längs Parkvägen.
+3 #7 Peter Karlsson 2015-05-16 10:05
Vi vill varken ha någon "parkering" eller genomfart på Parkvägen! Den vägen klarar knappt den trafik som går på den idag.
/Peter Karlsson
+2 #6 Anders Liljegren 2015-05-15 08:57
Jag tror jag körde förbi när ni testade framkomligheten . Ni hade kört väldigt nära kanten och stod stilla. Jag gissar att de ni mötte fick köra ut på den lilla vägren som finns på andra sidan. Med tanke på hur osäkra en del buss-chaufförer är när det gäller att köra nära kanten tror jag det blir problem och att man kommer att behöva backa. Man får väl köra strandvägen i stället...

Ganska olyckligt att den nya gc-banan hamnade på andra sidan vägen mot den gamla. Det går väl an för fotgängare men cyklister som kommer i full fart kommer att gina diagonalt över till andra sidan. När det gäller barn och gamla som cyklar vingligt och har svårt att titta bakåt kan otrevliga olyckor inträffa.
+2 #5 Åsa Nilsson 2015-05-13 15:59
Hej
Jag håller helt med Lars-Åke Nordquist om att gångbanan är alldeles för bred, det räcker med 1,25 meters bredd.
Kenneth
+5 #4 Lars-Åke Nordquist 2015-05-13 15:43
Vägen har blivit för smal eller trottoaren för bred, hur man nu ser det. "Funkade" låter ju lovande. Men fungera bra är väl ett högre mål vid förbättringsarb ete (trottoaren är ju positiv). I början och slutet på den nya trottoarsträcka n är det smalast och dessutom lite kurvigt som gör det än svårare. Med lösa vägkanter på våren, snö mot trottoaren på vintern, ovana buss- och bilförare m.m. blir det garanterat dikesbesök. Minska bredden på trottoaren nu när det är maskiner på plats, så blir alla nöjda. Mvh L-Å Nordquist
+4 #3 Anna Lejfelt Sahlén 2015-05-13 14:14
Jag tycker det verkar som en genuint urusel idé, och något som i högsta grad berör alla som bor längs Parkvägen - inte alls bara dem som bor närmast den tänkta infarten:

* Att det skapas möjlighet att "parkera längs Parkvägen" är inte alls önskvärt för oss som bor där.
* Det torde inte heller vara möjligt utan att vägen breddas och kanske dessutom asfalteras.
* Att skapa en ny infart öppnar dessutom för genomfartstrafi k på Parkvägen.

Allt detta är effekter som absolut måste undvikas!

Anna Sahlén
+3 #2 Gunnar Lööv 2015-05-13 13:58
Frågan om att göra en infart till ängen för parkering på Parkvägen bör diskuteras med berörda fastigheter innan genomförande.
/Gunnar Lööv
+3 #1 Anna Lejfelt Sahlén 2015-05-13 13:40
Vad innebär formuleringen "göra något på parkvägen"? Den sortens kommentarer gör mig klart orolig. Jag är rädd om vår lilla, krokiga grusväg och vill absolut inte att den ska förändras!

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!