Nedan presenteras valberedningens förslag. I sammanfattning kan man säga att Senad avböjer omval som suppleant och att vi inte föreslår någon ersättare enär det inte gått att hitta plus att styrelsen säger sig klara sig utan ny förstärkning denna gång. Rent generellt vill vi uppmuntra alla och envar att prata runt och peppa varandra att hjälpa till i föreningsarbetet. Föreslå dig själv eller en granne. Valberedningen dörrar och lurar är alltid öppna för synpunkter, förslag och idéer!

Valberedningen har i år bestått av Johan Bergström (sammankallande) och Ulf Löwing.

Vägföreningen och Samfällighetsföreningen

Avgående

Senad Sadjak, suppleant (vald t.o.m. 2019)

Redan valda i styrelsen

Sture Bergman, ledamot, (t.o.m. 2020)

Lars Stolt, ledamot (t.o.m. 2020)

Niclas von Below, suppleant (t.o.m. 2020)

Val av ordförande

Urban Qvarnström, omval, ett år (t.o.m. 2020)

Val av ledamöter

Stefan Johansson, omval, två år (t.o.m. 2021)

Gölin Wikstrand, omval, två år (t.o.m. 2021)

Val av suppleanter

Tony Bjuhr, omval, två år (t.o.m. 2021)

Val av revisorer

Anders Tevell, omval, ett år (t.o.m. 2020)

Claes Thorén, omval, ett år (t.o.m. 2020)

Val av revisorssuppleanter

Per-Olov Joachimsson, omval, ett år (t.o.m. 2020)

Torbjörn Borgström, omval, ett år (t.o.m. 2020)

Valberedning

Johan Bergström, sammankallande, ställer sig till förfogande för omval

Ulf Löwing, ställer sig till förfogande för omval 

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!