- En pil i allén har fällts utifrån att den varit murken och utgjort trafikfara. Den pilen samt andra som fällts tidigare kommer att ersättas med nya för att bevara allén.
- Som alla väl har märkt vid det här laget har allébacken asfalterats om. Styrelsen är i stort nöjda med resultatet, mindre justeringar kvarstår. 
- Sprickor i vägnätet kommer att åtgärdas genom sk. snabellagning
- Det "nya" väghindret på Vretavägen i höjd med båtvägen förefaller fungerar väl ur båda fart- och vibrationssynpunkt. Hindret kommer att utvärderas även vintertid mht. bland annat snöröjning. Om även vinterutvärderingen faller väl ut kommer det andra farthindret i Vretavägens södra förlängning (i backen) att bytas ut till ett liknande så fort vädret tillåter. 
- Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall (och givetvis annat material) på samfällighetens mark. Detta gäller självklart även upprättande av komposter mm. Slyröjning etc som med styrelsens godkännande ombesörjes av närboende skall antingen bortforslas eller brännas på plats. Vid tveksamheter, ta kontakt med styrelsen.
- Samverkansmöte gällande upprättande av skötselplan för grönytor planeras till Q1 2018. Mer information kommer.
- Samverkan med Vreta IF gällande förbättring av fotbollsplanernas ytor är inplanerad.

trevlig höst!

 

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!