Vi har uppmärksammat att det pågår en livlig diskussion på Facebook om beläggningen som lades på våra vägar i höstas. Inte heller vi är nöjda med resultatet.

Vi har anlitat en opartisk besiktningsman som färdigställt ett besiktningsprotokoll i vilket det framgår att mycket behöver åtgärdas. Detta protokoll har vi skickat till entreprenören med begäran om ett möte för att diskutera nödvändiga åtgärder.

Så snart vi har ny information om vad som kommer ut ur dessa diskussioner så informerar vi om detta här på vår hemsida.

Vi vill också be er att använda er av hemsidan och kommentarsfunktionen för att framföra åsikter och ställa frågor. En diskussion på Facebook är lätt att missa men hemsidan har vi koll på. Och det är ju för att vi ska kunna ha en nära kontakt med alla er som vi har en hemsida.

Styrelsen för Vreta-Ytternäs