ParksallatParksallat (Lactuca macrophylla) är en invasiv art med blad som står så tätt att den kväver andra växter och lämnad i fred brer den ut sig över stora områden.

Parksallat har stora äppelgröna blad som kan bli över 30 centimeterlånga. På bladskaftet finns små vingar nertill. Dessa saknas längre upp på stjälken. Parksallaten har en mycket god spridningsförmåga. Den bildar långa löpare och har täta rotverk, nya plantor kan växa ut från en liten bit av en rot. Den börjar växa tidigt på våren och täcker effektivt marken under sig vilket kväver nästan alla annan växtlighet. Längre fram på sommaren får plantorna höga stänglar med blålila blommor.

Spridning sker dels genom rottrådar och dels med fröspridning.

Parksallat finns nu på flera ställen i vårt område och vi vill därför uppmana alla att vara uppmärksamma och hjälpas åt att bekämpa denna växt.

Bekämpningsåtgärder:

  1. Förhindra att blommorna går i frö genom att klippa av stänglarna innan blomning.
  2. Hacka och spade. Att gräva bort parksallat är svårt. Även en enda liten rotbit kan ge upphov till riklig förekomst nästa år. Grävning är en åtgärd bland flera.
  3. Gräsklippning. På ställen där man kommer åt med gräsklippare är detta en metod att svälta ut parksallaten. Den ger upp till slut - men det kan ta flera år. Om man inte kommer åt med gräsklippare är trimmer ett fullgott alternativ.
  4. Täckning med ljustäta material i minst två år. Kan användas på begränsade ytor. Fungerar bara om hela området täcks, plantor utanför täckning kan hålla rötter som täckts vid liv i flera år.

Eftersom parksalladen brer ut sig i vårt område är det viktigt att vi alla hjälps åt att bekämpa den. Det gäller även bestånd på enskilda tomter då annars spridning med frö och rottrådar kan ske till andra tomter och gemensamma ytor. Vi förväntar oss att närboende enligt den tradition som finns för området tar ansvar för närliggande gemensamma områden i vilka parksallat har etablerat sig.

Vi vill också påminna om att Björnloka enligt lag måste bekämpas.

Styrelsen för Vreta-Ytternäs samfällighet / Lars Plym Forshell