Ca kl 8.30 onsdag 13/10 kommer asfaltering att ske Vreta Strandväg samt Vretavägen med start från vägskäl Vreta Strandväg/Vretavägen Södra. Det kommer att innebära att man inte kommer att kunna passera asfaltsläggarna utan man får köra runt.
Buss 107 kommer denna dag ha ändrat linjesträckning, för mer information, se ul.se eller ring deras kundtjänst, 0771-141414. En tillfällig hållplats kommer att finnas vid vägskäl Vreta Strandväg/Vretavägen Norra.

Ca kl 7.30 torsdag 14/10 kommer asfaltering att ske från Vreta udd till Vreta Strandväg/Vretavägen södra. Det kommer innebära ingen framkomlighet på denna sträcka. Ni som behöver ha bil denna dag, kan tillfälligtvis parkera på midsommarängen vid lekplatsen under dagen så ni inte blir instängda. Buss 107 eller skolbussar kommer ej att beröras denna dag.

Vagavstangning

Vägföreningens styrelse ber er alla att ha överseende med att det blir begränsad framkomlighet.