1862 lät Uppsals Ångfartygsbolag beställa en ny ångare som fick namnet Fyris, hon fick en maskin om 60 hästkrafter, vilket innebar att hon kunde göra 10 knops fart. Båten innehade inte mindre än tre salonger och tog 220 passagerare. Nu kom båtarna i tät följd. 1876 beställdes Fyris II och 1889 kom den störste av dem alla Fyris I som tog 362 resenärer och farten kunde uppgå till 11,5 knop.

Den första annonsen i Uppsala-pressen om båtturer kom den 10 Oktober 1873, sålunda lydande:

”Till Stockholm afgå alternerade Ångfartyget Upsala och Garibald I, hvarje dag kl. 8.00 f.m. och återvända till Uppsala hvarje dag kl. 9.00 f.m. Tour och retour-biljetter till salong gäller för 8 dagar a 3 Riksdaler, säljes endast å kontoren.”

1891 kunde man vid Uppsala-kajen bl.a. se båtarna Delfin, Upsala och Nya Upsala. Bryggor som anlöptes från Uppsala till Stockholm voro: Ultuna, Flottsund, Krusenberg, Stafsund, Skokloster, Finstaholm, Erikssund, Håtunaholm, Signhildsberg, Aske, Sigtuna, Torsätra, Runsa, Sundby, Tärnsund, Granhammar, Almarestäk, Elghorn, Riddersvik, Kalfudden, Nockebybro tilläggsplats i Stockholm var västra Riddarholmen. (Anm. Ofta åtgår för resan blott 5 1/2 timmar).